Aula d' Extensiò Universitària Gent Gran:

Perteneciente a la Universitat de Vic.

http://www.uvic.cat/aula_L3/ca/aulagentgran/inici.html

» Universidades para Mayores