Zerbitzuak


Nola Bilaketa lagundu


Bazkide izanda

Diru-ekarpen partikular bat eginda

Boluntario izanda

Enpresa giza

Enpresa izanda, zuen lankidetzak proiektuak (berriak edo, dagoeneko, abian direnak) finantzatzen laguntzeaz gain, zuen enpresako plantillaren barruan, elkartasun-eredua izango da.

Erakunde Ofizial gisa

Erakunde ofiziala izanda, zure elkarlana lankidetza, besteak beste, hitzarmen eta proiektuei emandako babesaren bitartez gauza daiteke.