Ikastegiak eta Irakasgaiak


Gaur egun, UMAFYk Nafarroako bost udalerritan ematen ditu klaseak: Agoitz (bertan da egoitza nagusia), Lizarra, Iruñea eta Birtual Zentrua.

Irakasgaiak


Irakasgaien eskaintza Zuzendaritza Batzorde Akademikoak eginen du. Eskaintza onartzean, honako irizpideak hartu beharko dira kontuan:

Zenbat ikaslek eskatzen duten irakasgaia.

Erabilgarri dagoen espazioa eta ordutegia.

Libre dauden irakasleak.

Honi dagokionez, honako irizpideok hartu beharko dira aintzat:

Irakasgai bat emateko gutxienez 8 ikasle behar dira (irakasgai teorikoetarako). Hala ere, gutxieneko kopurua altuagoa izan daiteke, eta gehienezko ikasle kopurua ere (25 ikasle) ezar daiteke.


LIZARRAko Ikastegia

Birtual Zentrua

AGOITZko Ikastegia

Iruñeko Ikastegia